Här finns några exempel för instrument ur min verkstad.

       

        barock-violin efter bros. AMATI 1620

        barock violin

 

viola efter bros. AMATI „la Stauffer“  1615

Amativiola

        

violin efter en vogtländskt instrument från 1784

vogtlänskt violin